Menüü
26 sept. 2014   |   Uudised

auto24 Rally Estonia majanduslik mõju Lõuna-Eesti regioonile on pea 3 miljonit eurot

 

Suursündmuste mõjust kohalikule majandusele ja ka riigile laiemalt on palju räägitud. Suurema inimrühma kogunemine
nädalavahetuseks ühte piirkonda mõjutab kohalikku ettevõtlust positiivses võtmes ja suuremas plaanis suurendab tavapärasest
suurem tarbimine ka riigi rahakotti. Sellele kõige kõrval ei saa unustada asjaolu, et suured spordivõistlused ja teised
kultuurisündmused toovad Eestisse hulgaliselt turiste, kes siit hea emotsiooniga lahkudes on oma riigis nö Eesti saadikud,
andes edasi seda emotsiooni, mida nad siit said.
Kõik see eelnev on õnneks mõõdetav ja Baltikumi suurima autospordisündmuse, auto24 Rally Estonia poolt tellitud ja Eesti
Konjuktuuriinstituudi poolt tehtud auto24 Rally Estonia regionaalse majandusliku mõju analüüs annab vastused paljudele
küsimustele.
„Kultuuri- ja spordiürituste majanduslik mõju regioonile on suurem kui esmapilgul osatakse hinnata. Mujal maailmas viimase
kolmekümne aasta vältel teostatud uuringud on näidanud, et esmasele mõjule järgneb veel hulk järelmõjusid, mis jäävad
kestma peale ürituse toimumist,“ öeldakse Eesti Konjuktuuriinstituudi uurimistöö eessõnas. Siit ongi hea edasi minna
numbritega, mobiilipositsioneeringu andmetel külastas tänavuse auto24 Rally Estonia, mis oli FIA ERC autoralli Euroopa
meistrivõistluste etapp, kiiruskatseid 21 200 inimest, kellest 17 400 oli siseturiste ja 3800 välisturiste. Võrreldes eelmise aastaga
on see number kasvanud, seda nii sise-kui välisturistide osas. Kui lisada siia juurde veel ka Tartus ava-ja lõputseremooniast
ning publikukatsest osa saanud inimeste arv, saab öelda, et kokku sai auto24 Rally Estonia sündmustest osa 30 000 inimest.
Konjuktuuriinstituudi arvutuste kohaselt, saab öelda, et auto24 Rally Estonia majanduslik mõju Lõuna-Eesti regioonile on 2,9
miljonit eurot ja piirkonda jäetud lisakäibe suurus on 3,4 miljonit eurot. Lisaks tuuakse välja ka see, et välisriikidest saabunud
pealtvaatajate majanduslik mõju piirkonnale oli 970 900 eurot ja meeskonnaliikmetel 350 500 eurot, mis teeb väljast tulnud raha
suuruseks 1 320 000 eurot. Käibemaksu suuruseks nende arvutuste kohaselt on ca 570 000 eurot.
Otsese mõju kõrval saab kindlasti sellise mastaabiga sündmuse puhul rääkida ka kaudsest mõjust. See on üks järelmõjudest,
millele viitas Konjuktuuriinstituut oma uurimistöö avasõnades. FIA ERC sarja promootor on väga suure rahvusvahelise
haardega Eurosport Events, mis omakorda tagas nii auto24 Rally Estonia kui ka Eesti, kui turismisihtkoha suure nähtavuse üle
maailma läbi Eurosport kanali. Kokku toodeti kolm 26-minutilist kokkuvõtete, rallipäevade kokkuvõtted olid eetris sama päeva
õhtul Euroopa prime time vööndis. Kokkuvõttev saade oli eetris rallile järgneva nädala alguses. Lisaks toodeti mitmeid Eestit
tutvustavaid klippe ja kokkuvõtvalt jõudsid auto24 Rally Estonia kokkuvõtted ja Eestit tutvustavad klipid Eurosport kanalite
vahendusel 6 650 000 inimeseni üle maailma. Kui lisada siia Eurospordi partnerid üle maailma, jõudis telepilt auto24 Rally
Estonialt ja Eestit tutvustavad klipid ca 15 miljoni inimeseni.
FIA ERC sarjas teeb promootor ja Rahvusvaheline Autoliit FIA iga ralli järgselt ralli tehnilise hindamise, kus jälgitakse pea kõike,
mis ralliga seotud, alustades avatseremooniast ja lõpetades finišipoodiumiga, mis auto24 Rally Estonial toimusid Tartus,
Raekoja platsil tuhandete pealtvaatajate silme all. Seni toimunud FIA ERC sarja rallidest on uustulnuk auto24 Rally Estonia
saanud suurima punktisumma, mis annab tunnistust korraldajate suurest pühendumisest eesmärkide täitmisel.
Korraldajate hinnangul on võimalik nii välisturistide arvu kui auto24 Rally Estonia majanduslikku mõju mitmekordistada, mille
aluseks on rahaliselt tagatud pikemad koostöölepingud ralli korraldajate ja sarja promootori vahel. See aitab kaasa spordiala
tuntusele Eestis ja tõstab rallit korraldava organisatsiooni professionaalsust. Teise olulise asjana loob pikem periood traditsiooni,
mis omakorda mõjub positiivselt turistide arvule Lõuna-Eestis ja aitab tõsta Eesti tuntust maailmas.

Tutvu Eesti Konjunktuuriinstituudi uurimistöö terviktekstiga Ralli Estonia regionaalne majanduslik mõju