Rally Estonia
Fia WRC Autosport

Rally Estonia külastajate käitumis- ja turvalisusreeglid

Kõigi Rally Estonia külastajate, pealtvaatajate, töötajate ja ürituse korraldajate turvalisuse tagamiseks on Rally Estonia koostanud reeglid, mida peavad järgima kõik, kes viibivad Rally Estonia ürituse valdustes – nii kiiruskatsetel, pealtvaatamisaladel, EXPO ja Service park aladel kui Eesti Rahva Muuseumi (ERM) siseruumides ja seda ümbritseval territooriumil. Ka üheainsa inimese poolt käitumis- ja turvalisusreeglite rikkumine või ümbritsevale ohtlik käitumine, võib häirida ürituse toimumist, seada ohtu inimeste tervise ja heaolu ning võib äärmisel juhul viia kogu ürituse katkestamiseni, sh kõigi inimeste evakueerimiseni ürituse valdustest. Seepärast palume kõigil eranditult järgida allpool toodud reegleid ning juhtida nende täitmise vajadusele ka teistel külastajate tähelepanu, kes neid reegleid eiravad.

Rally Estonia külastaja meelespea üritusel osaledes ning pealtvaatamisalades liigeldes:

 • Võimalusel vaktsineeri end eelnevalt;
 • Ära tule üritusele, kui Sa ei tunne ennast hästi;
 • Liigu oma grupis;
 • Püsi oma grupis;
 • Desinfitseeri;
 • Soovitavalt kanna maski;
 • Ära sotsialiseeru.

 

1. Sissepääs ja rallipääsmed

 • Sissepääsu Rally Estonia pealtvaatamisaladele ning katsetele tagab rallipass. Ilma rallipassita raja äärde ega pealtvaatamisaladele siseneda EI SAA!
  • Rallipass tagab sissepääsu AINULT Sinu rallipassi grupile määratud pealtvaatamisaladele, täpne info www.rallyestonia.ee lehel. Rallipassid on seotud konkreetse inimese isikukoodiga (ehk on isikustatud) ja kehtivad ainult, kui on käe peale kinnitatud. Palun võta kaasa isikut tõendav dokument.
  • Juhul, kui üks isik soetab pileti mitmele inimesele (sh. seob pileti iga isiku isikukoodiga), on nimetatud ostu sooritanud isik käesoleva dokumendi kinnitamise alusel kohustatud jälgima, et kõik kaasnevad isikud järgivad käitumis- ja turvalisusreegleid.

 • Pealtvaatamisalade sissepääsudes toimub turvakontroll, mille käigus on turvatöötaja(te)l õigus vajadusel teostada siseneda soovivate isikute valduses olevate esemete, s.h. kottide, taskute jm sisu läbivaatust. Turvakontrollist keelduvaid külastajaid raja äärde ei lubata. Turvatöötajatel on õigus piirata pääsu üritusele isikutel, kelle valduses on keelatud esemeid. Turvatöötaja(te)l on õigus pealtvaatamisaladelt ja raja äärest välja suunata isikuid, kes ei järgi käitumis- ja turvalisusreegleid.

 

1.1. Keelatud esemed:

 • professionaalsed foto-, video- ja helisalvestusseadmed (sh. droonid), v.a. ürituse korraldaja poolt väljastatud üldise ja/või personaalse eriloa olemasolu korral;
 • toiduained, s.h. alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid (va. erivajadustega inimestele ja väikelastele või beebidele mõeldud toiduained ja joogid);
 • narkootilised, pürotehnilised, kergesti süttivad, mürgised, radioaktiivsed, määrivad, tugevalõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained;
 • külm- ja tulirelvad;
 • suured spordikotid, kohvrid jms ruumikad esemed, mis segavad kaaskülastajate heaolu;
 • muud tsiviilkäibes keelatud esemed või esemed, mis võivad kahjustada teiste isikute elu või tervist või kahjustada ürituse läbiviimist.

NB! Korraldajal puudub kohustus keelatud esemed hoiule võtta.

 

1.2. Keelatud tegevused:

Pealtvaatamisaladel on keelatud mistahes isikutel, s.h. Külastajatel alljärgnevad tegevused:

 • lahtise tule tekitamine ja kasutamine ning mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;
 • nähtavate joobetunnustega (alkoholi,-narkojoobes) viibimine;
 • ebakorrektselt ja teisi külastajaid häirivalt käitumine;
 • toitlustusteenuse osutamine, s.h. toidu valmistamine, kaasatoodud toiduainete, sh jookide pakkumine, serveerimine ja müük;
 • muude ürituse korraldajaga kirjalikult kokku leppimata teenuste osutamine ning atraktsioonide ja väljapanekute teostamine;
 • ürituse ajaks kehtestatud lennupiirangualas on droonide lennutamine rangelt keelatud! Lennata on lubatud ainult ürituse korraldajate poolt autoriseeritud droonidel. Ilma loata lendavad droonid kõrvaldab politsei droonitõrjeseadmega, võtab drooni ohu tõrjumiseks vallasasjana hoiule ning drooni lennutaja (piloodi) suhtes kohaldatakse vastutust vastavalt kohalduvatele õigusaktile. Ilma loata lennutatud drooni tõrjumisega kaasneda võiva kahju eest vastutab drooni lennutaja (piloot).

 

2. Liikluskorraldus, parkimine

 • Selleks, et tagada ürituse sujuv kulgemine, palun kleebi enne üritusele tulemist sõidukipääse auto esiklaasi sisemisele küljele, kõrvalistuja poolsesse paremasse ülemisse nurka. Mootorratta puhul kleebi sõidukipääse nähtavalt mootorratta esiosale. Ilma sõidukipääsmeta parkimisaladele ei pääse.
 • Ürituse raames on parkimine lubatud AINULT korraldajate poolt ettenähtud ja märgistatud parkimisaladele. Parkides väljaspool korraldaja poolt ettenähtud alasid, tuleb järgida liiklusseaduses sätestatud sõiduki peatumise ja parkimise nõudeid. Vales kohas parkivad sõidukid teisaldatakse ning teisalduse kulud kannab sõiduki omanik.
 • Palun arvestage, et teedel liigub palju autosid, mistõttu arvestage võimalike seisakutega, parkimisele kuluva ajaga ja jätke endale piisav varu ka sobiva vaatamiskoha leidmiseks. Ametlik ralliraadio Star FM ja liiklusinfo platvorm Waze on operatiivseimad kanalid ummikute, võistluse seisakute, parkimise jne kohta info saamiseks.
 • Palume varuda piisavalt aeg ürituse ajal sõiduteedel liigeldes ning parkimisaladele pääsemiseks. Kohustuslik on järgida liiklusseaduses sätestatud reegleid, pidada kinni piirkiirusest ning järgida liiklemisel hea tava suuniseid.
 • Üritusel autoga liigeldes ning parkimisaladele sisenemisel tuleb rangelt järgida liiklus- ja parkimiskorraldajate poolt etteantud korraldusi.

 

3. Kiiruskatsete jälgimine, ohutus ning turvalisus

 • Rallit saab jälgida VAID korraldaja poolt ette nähtud ja märgistatud ametlikes pealtvaatamisalades, mis on välja toodud kiiruskatsete kaartidel, www.rallyestonia.ee kodulehel ja ametlikus ralliajakirjas.
 • Katse lõppemisel avab raja rohelise vilkuriga lõpuauto.  Juhime tähelepanu, et kahe läbimise vahel kiiruskatset liiklemiseks ei avata
 • Rangelt on keelatud viibida sildiga „KEELUALA“ märgitud tsoonides. Rallit on lubatud jälgida ainult selleks ettenähtud pealtvaatamisalades.
 • Erilise tähelepanuga hoolitse enda laste ja kaasavõetud koduloomade eest.
 • Võistlusauto möödudes seisa püsti ning vaata auto poole, et võimaliku ohu korral saaksid kiiresti reageerida.
 • Kõigi turvatöötajate korraldusi tuleb täita tingimusteta. Kui neilt või nullautodelt laekub korraldajatele info, et kiiruskatset ei saa ohutult läbi viia, jäetakse see kiiruskatse lihtsalt ära. Kui te näete ohtlikult käituvaid pealtvaatajaid, siis aidake neid korrale kutsuda ja teavitage sellistest isikutest turvatöötaja(id)t.
Piletiostu kinnitamiseks on jäänud 00:00