Rally Estonia
Ralli algab
00
päeva
:
00
tundi
:
00
minutit
:
00
sekundit
Fia WRC Autosport

Rally Estonia ja keskkonnahoid

Rally Estonia on võtnud endale kohustuse oma tegevused läbi viia keskkonnahoidlikult. Keskkonnajalajälje vähendamiseks  on kõige olulisem vähendada ürituste keskkonnamõju. Rally Estonia on selleks kehtestanud keskkonnapoliitika ning püstitanud jätkusuutliku strateegia. 

Otsuseid mõjude vähendamiseks ürituste läbiviimisel teeme keskkonnamõjude hindamise abil. Me rakendame meetmeid vähendamaks õhu-, vee- ja pinnasereostust; haldame ja vähendame elektri- ja kütusekulu, edendades ressursside tõhusat kasutamist. Minimeerime ohtusid kaitsealadele ja kaitsealustele liikidele, hoiame bioloogilist mitmekesisust.   Olulisim ülesanne on vähendada ja kompenseerida kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Meie lõppeesmärgiks on saavutada süsiniku nullheide. Teiseks oluliseks ülesandeks on vähendada jäätmekoguseid ja kasutada maksimaalselt võimalusi ringlussevõtuks Edendame jäätmete minimeerimist/taaskasutamist.

Meile on väga tähtis, et kõik võistlejad, pealtvaatajad, ametnikud ja töötajad mõistaksid oma kohustusi minimeerida võimalikke keskkonnariske ja -mõjusid

Rally Estonia keskkonnajuhtimissüsteemi rakendatakse kõikides valdkondades, mis kuuluvad Rally Estonia otsese kontrolli alla. Juhatus ja ürituse tippjuhid võtavad vastutuse ürituse läbiviimisest tulenevate keskkonnaküsimuste eest ja kõik tegevused viiakse läbi kooskõlas keskkonnakaitse ja keskkonnajuhtimisega seotud õigusaktidega ning asjakohaste nõuetega, sh kohalike omavalitsuste omadega.

RE Keskkonnapoliitika terviktekst (pdf)