Rally Estonia
Ralli algab
00
päeva
:
00
tundi
:
00
minutit
:
00
sekundit
Fia WRC Autosport

WRC Rally Estonia keskkonnapoliitika

Rally Estonia on võtnud endale kohustuse oma tegevused läbi viia keskkonnahoidlikult. Keskkonnajalajälje vähendamiseks  on kõige olulisem vähendada ürituste keskkonnamõju. Rally Estonia on selleks kehtestanud keskkonnapoliitika ning püstitanud jätkusuutliku strateegia. 

Otsuseid mõjude vähendamiseks ürituste läbiviimisel teeme keskkonnamõjude hindamise abil. Me rakendame meetmeid vähendamaks õhu-, vee- ja pinnasereostust; haldame ja vähendame elektri- ja kütusekulu, edendades ressursside tõhusat kasutamist. Minimeerime ohtusid kaitsealadele ja kaitsealustele liikidele, hoiame bioloogilist mitmekesisust.   Olulisim ülesanne on vähendada ja kompenseerida kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Meie lõppeesmärgiks on saavutada süsiniku nullheide. Teiseks oluliseks ülesandeks on vähendada jäätmekoguseid ja kasutada maksimaalselt võimalusi ringlussevõtuks Edendame jäätmete minimeerimist/taaskasutamist.

Meile on väga tähtis, et kõik võistlejad, pealtvaatajad, ametnikud ja töötajad mõistaksid oma kohustusi minimeerida võimalikke keskkonnariske ja -mõjusid

Rally Estonia keskkonnajuhtimissüsteemi rakendatakse kõikides valdkondades, mis kuuluvad Rally Estonia otsese kontrolli alla. Juhatus ja ürituse tippjuhid võtavad vastutuse ürituse läbiviimisest tulenevate keskkonnaküsimuste eest ja kõik tegevused viiakse läbi kooskõlas keskkonnakaitse ja keskkonnajuhtimisega seotud õigusaktidega ning asjakohaste nõuetega, sh kohalike omavalitsuste omadega.


Keskkonnasäästlikkuse edendamiseks ja vastutuse suurendamiseks püüame rakendada järgmisi tegevusi ja palume ka meie partneritel neid jälgida:

 • Edendame keskkonnateadlikkust kõigis meie kanalites ja suhtlustes.
 • Järgime kõiki asjakohaseid seadusi, määrusi, keskkonnanõudeid ja FIA Keskkonna akrediteerimise programmi.
 • Nõuame sidusrühmadelt, koostööpartneritelt ja tarnijatelt keskkonnavastutust.
 • Pöörame suurt tähelepanu koostööle kõigi maaomanike, elanike ja teeomanikega.
 • Seame keskkonnaeesmärgid ning mõõdame neid.
 • Keskendume energiatõhusatele ja jätkusuutlikele lahendustele, näiteks taastuvate energiaallikate kasutamisele kus võimalik.
 • Vähendame paberile trükitud dokumentide arvu, eelistades digitaalseid formaate ja trükkides ainult FIA poolt nõutavaid dokumente.
 • Püüame vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid – kasutame ürituse korralduses sõidukitena võimalikult palju hübriid- või elektriautosid, võimaldame hübriid-, vesiniku- ja elektrisõidukite tasuta parkimist pealtvaatajatele, korraldame kohtumised veebipõhiselt.
 • Pärast COVID-19 pandeemia lõppu otsime võimalusi transpordi ja logistika optimeerimiseks, et vähendada heitkoguseid nii palju kui võimalik: autojagamine, ühistransport.
 • Koostame ja rakendame plaani hädaolukordadeks.
   

RE Keskkonnapoliitika terviktekst (pdf)